อาหารและเครื่องดื่มเป็นของที่อยู่คู่กันเสมอ ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้หลายคนมองหาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดกะทัดรัด ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ รวมไปถึงร้านเครื่องดื่มที่สามารถเปิดได้ง่าย ๆ ด้วยวัตถุดิบไม่มากนักทั้งยังต้นทุนต่ำอีกด้วย ก่อนที่จะทำเครื่องดื่มดี ๆ สักแก้ว เราควรทำความรู้จักกับคำว่า “เครื่องดื่ม” กันก่อน เครื่องดื่ม มีชื่อเรียกสากลว่า Beverage คือ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหนึ่งที่เป็นของเหลว สามารถลดความกระหาย ให้ความรู้สึกสดชื่น และขจัดความอ่อนเพลีย ชดเชยปริมาณน้ำที่ร่างกายสูญเสียไป ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ มีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำ สารให้รสหวาน (Sweetener) กรดอินทรีย์ (Organic Acid) สี (Coloring Agent) และสารให้กลิ่นรส (Flavoring Agent) เราสามารถแยกประเภทขอเครื่องดื่มได้ออกเป้น 2 แบบ คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non – Alcoholic Beverage) หรือเรียกได้อีกอย่างว่า (Soft Drink) อาทิเช่น น้ำนม