ทุกคนคงจะเคยรู้จัก ของดีประจำภาค ของฝากประจำท้องถิ่น ของแต่ละที่และแต่ละจังหวัด ซึ่งของฝากประจำภาคที่เราต้องการจะนำเสนอนั้น เป็นของฝากประจำภาคใต้ อยู่ที่จังหวัดพัทลุง นั่นก็คือกล้วยฉาบแม่แดง