สุขภาพดีปราศจากโรคภัยย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่การที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั้น เราต้องเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีคุณภาพ โดยเน้นผักและผลไม้มากกว่าอาหารประเภทแป้ง คาร์โบไฮเดรตและไขมัน สำหรับผักผลไม้เราสามารถเลือกรับประทานได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบสดหรือการนำมาแปรรูปเพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้นอย่างการนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้เป็นน้ำผักผลไม้ ซึ่งวันนี้เรามีเทคนิคการทำน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพมาฝากกันดังนี้