ในปัจจุบัน ตลาดน้ำผลไม้ เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลมาจากกระแสของการดูแลสุขภาพที่มีมากขึ้น ทำให้การความต้องการในการบริโภคน้ำผลไม้ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จึงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีน้ำผลไม้หลากหลายประเภทให้ได้เลือกบริโภคกันอย่างมากมาย เช่น